RECORRIDO 1 : AVENIDA BLANCO GALINDO, AVENIDA HEROINAS

DOMINGO 24/04/2016
RECORRIDO: AVENIDA BLANCO GALINDO, AVENIDA HEROINASAVENIDA BLANCO GALINDO


DISTRIBUIDOR BEIJINGIMG_20160424_071129

IMG_20160424_071135

IMG_20160424_071242

IMG_20160424_071501

IMG_20160424_071632


EDIFICACIONES

IMG_20160424_072230

IMG_20160424_072421

SUPER MALLIMG_20160424_072558

IMG_20160424_072632

IMG_20160424_072658

IMG_20160424_072711

FINAL BLANCO GALINDO

IMG_20160424_072925

IMG_20160424_072939

IMG_20160424_073057

IMG_20160424_073129

AVENIDA HEROINAS

IMG_20160424_073227

IMG_20160424_073251

IMG_20160424_073344

IMG_20160424_073747

IMG_20160424_074021

IMG_20160424_074026

IMG_20160424_074142

IMG_20160424_074227

IMG_20160424_074338

IMG_20160424_074349

IMG_20160424_074447

IMG_20160424_074510

IMG_20160424_074550

IMG_20160424_074816

IMG_20160424_074838

IMG_20160424_074921

IMG_20160424_075111

IMG_20160424_075245

FINAL HEROINAS


IMG_20160424_075407

IMG_20160424_075411

IMG_20160424_075509

IMG_20160424_075558

IMG_20160424_075626